Продукти

K-FLEX EC

Предлага се в 3 разновидности:

  • Стандартна тръбна изолация K-FLEX EC Tube – за разнообразен спектър от приложения: подходящ за нанизване върху немонтирана тръба или за сцепване и последващо залепване със специално лепило върху вече монтиран тръбопровод.
  • K-FLEXECAD – предварително сцепена тръбна изолация, с лепилен слой върху сцепените краища и силиконова лента върху тях за предпазване на лепилото. Позволява изключително лесен и бърз монтаж и предпазва работещите от вредни изпарения от използването на стандартно лепило.
  • K-FLEXEC/HROLLS – дупката върху горния капак позволява необходимият материал да се изважда от кашона, а оставащото количество остава вътре. Разграфеният метър, принтиран по ръба на кашона позволява по-точно измерване на изолацията, което намалява количеството брак при монтажа. Съхраняването в затворен и компактен кашон на оставащата изолация я предпазва от похабяване и зацапване в работните помещения.