В контекста на климатичните промени и глобалното затопляне, енергийната ефективност на сградите се превръща в приоритет на всички развити икономики в света. Хората осъзнават все по-ясно отговорността си към околната среда и ползата от разумното изразходване на енергийните ресурси.

Изолационните материали са неделима част от технологиите за енергоспестяване.

Все по-добри и разнообразни изолации излизат на пазара, подходящи за различни приложения и изисквания на крайния потребител.

Ефективни съвременни решения за отопление, охлаждане и вентилация, с използване на възобновяеми източници, допринасят за икономичното използване на енергията и отговорно отношение към опазването на природата.

Фирма ИПКА ЕООД е дългогодишен партньор на фирмите от ОВ и К сектора и предлага широк асортимент от качествени решения за топлоизолация на инсталации, шумоизолация и хидроизолация на сгради.